De Jota 2023 is achter de rug. Mijn 32e Jota en 28e als zendamateur. Zoals eerder aangekondigd was ik weer samen met Vincent PE2V, Marc PD5St en Hugh PC1H actief bij de Scouting groep De Verbinding te Lemelerveld.

Vele verbindingen zijn er weer gemaakt, actief waren we op de VHF en de HF banden. Naast de Phone gesprekken hebben de speltakken Bevers, Welpen en Scouts een Vossenjacht op de 2- en 80mtr band gelopen. Wat spannend vonden ze het soms maar uiteindelijk is het ze allemaal gelukt de vosjes te vinden.

Om de verbindingen op 2mtr mogelijk te maken was er door de Scouting een enorme mobile mast geregeld, oorspronkelijk uit het Duitse leger. Met deze mobiele mast stond onze enorme richtantenne van 6,5 mtr lengte! op zo’n 30 mtr hoogte! te glimmen.

Een paar plaatjes van de masten bij PA25SDV/J te Lemelerveld. Een gepionierde mast van 18 en een mobiele mast van 30mtr.
Onze horizontale 15el hark voor 2mtr op 30mtr hoogte, we hadden hele hoge verwachtingen. Maar ondanks alle mooie plaatjes op facebook en het forum van stations met ook een horizontale antenne hoorden wij ze niet.

Werkte het dan niet? Jawel, een Belgische amateur in de buurt van Brussel roept op 144.300 bij toeval in onze richting en de verbinding was met 5/7 over ruim 200km snel gemaakt. Nu weet ik wel dat het bij de verbindingen tijdens de Jota meer om kwaliteit dan om kwantiteit gaat, maar desondanks was het uiteindelijke resultaat, zeker qua afstanden teleurstellend.

Dan rijst de vraag, hoe doen de andere stations dat, loopt iedereen tegen hetzelfde aan? Ik heb het ook op het evaluatie formulier geschreven, zou er niet iets van een chat in te richten zijn, bijvoorbeeld zoiets als die van ON4KST waar iig de stations met richtantennes elkaar kunnen vinden? Of een tweede oproep frequentie voor deze groep.. 

Bovenstaande tekst heb ik ook eens op het Zendamateurforum gezet en de eerste goede reacties zijn er al. Het beloofd alweer heel veel goeds voor 2024.

Related Images: