Er zijn vele manieren om een klein laagvermogen zendertje voor de 2mtr band te maken. 25 jaar geleden al eens twee VCO printjes van een toen al oude Bosch KF-161 mobilofoon gebruikt. In de rommeldoos lagen nog een paar van die printjes en daarom het arsenaal Sputnik zendertjes uitgebreid.

Naast dat de onderdelen voor de Bosch KF-161 steeds schaarse worden is het ook erg lastig de juiste kristallen te vinden, zonder dat ik deze zou moeten laten maken. Gelukkig had ik ooit op een markt al eens een aantal verschillende ingeslagen en ben ik zo in de gelegenheid een tweetal nieuwe vosjes te produceren.

Buiten het afregelen, een X-tal, een weerstand en een batterij-clip, behoeven de units eigenlijk geen modificatie. De printjes zijn alleen wel erg groot en om het geheel wat compacter te maken zaag ik het gedeelte waar normaalgesproken de Kristallen zitten ervan af.

Als antenne kunnen twee stukjes draad van ongeveer 50cm gebruikt worden. Desgewenst kan er aan de afstemming van de antenne meer aandacht worden besteed, maar als (lp) low power zendertjes, ook wel Sputnik genoemd, komt er snel te veel vermogen uit en dat is bij het gelijktijdig gebruik van meerdere zendertjes vrij hinderlijk.

De gebruikte x-tallen van de nu vier vosjes zijn 36.1865 / 36.2235 / 36.2600 / 36.3200. De printjes versterken de 3e harmonische (x4) en komen zo mooi in de 2mtr amateurband uit. 144.746 / 144.894 / 145.040 / 145.280. Door de X-tallen wat te verstemmen zijn de vosjes redelijk op een maximale afstand van elkaar te zetten.

Om de zendertjes te moduleren gebruik ik oude geluidjes uit kaarten of speelgoed en bij Ali bestelde spraakmodules.